Okulumuzda sadece notları iyi olan öğrenciler için değil, maddi sıkıntı çeken öğrenciler için de çeşitli burs seçenekleri bulunmaktadır. Okuldaki öğrencilerin yaklaşık %90’ı okulun sağladığı burs seçeneklerinin birinden faydalanmaktadırlar. Geçen yılın burs fonu 6 milyon USD’yi bulmuştur.