Enstitü; Kimpo Şehri’nin yönetimiyle alakalı çeşitli sorunlara kapsamlı

ve sistematik çözümler getirebilmek için Kimpo Belediyesi ve Kimpo Üniversitesi ortaklığında kurulmuştur. Senelerdir, Enstitü belediye ile işbirliği yaparak Kısa ve Uzun Süreli Gelişim Programları planlamıştır. Bunun sonucu olarak da; Kimpo Şehri Kore Devleti tarafından “Yeni Şehir” olarak seçilmiştir. Hızla büyüyen şehrin nüfusunun şu anki nüfusu olan 370,000’den yakın zamanda 600,000’e ulaşması hedefleniyor.