Moon-Soo Dae Dong Festivali (Güz)

Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen ve öğrenciler tarafından en fazla ilgi gören festivaldir.


Moon-Soo Spor Festivali (Yaz)

Öğrenci Kulübü tarafından düzenlenen spor festivalidir.